facebook modul:      

Ügyeleti telefonszámunk, amely minden nap 0800 - 2000 óra között hívható: 06-30-725-50-79
Körzeti megbízott: Filó Vilmos r. zászlós: 06-20-217-60-83
(KMB fogadóórája: minden második hét szerda délután a Közbiztonsági Központban, Szemők Balázs tér.)

 Pest megyében 2014-ben "Az év polgárőr egyesülete" a Gombai Polgárőr Egyesület lett.
 A kitüntető címet 2015.05.30-án vehettük át Százhalombattán a Pest Megyei Polgárőr Szövetség közgyűlésén,
 dr. Bilisics Pétertől a PMPSZ elnökétől.

 Köszönjük a polgárőr társainknak a folyamatos remek teljesítményt, amivel ezt a megtisztelő címet kiérdemeltük.

 Május közepétől "ÉLESBEN" elindult a HelpyNet
 
(közösségi bűnmegelőző és riasztó) rendszer Gombán.

 Megalakult a Gombai "Szurdik" Önkéntes Települési Mentőcsoport


A Gombai Polgárőr Egyesület 2015. április 17-én megtartott közgyűlésének keretein belül került sor az Egyesület új Alapszabályának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának is elfogadására. Ezek értelmében történt meg a vezetőség újraválasztása, tisztújítáa.

A közgyűlés jegyzőkönyve, benne az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat itt olvasható.

A közgyűlés döntése és szavazata értelmében 2015. április 17-től az Egyesület új vezetősége:

        MÁTYÁS FERENC        Elnök
        OPOVSZKI ZOLTÁN    Elnök-helyettes
        LEHOTA ZOLTÁN        Titkár
        Kósa Attila                Szolgálatvezető

Céljaink az elkövetkező időszakban sem változtak:

 

- A már elnyert lakossági támogatást és bizalmat megőrizni és tovább erősíteni.

- Az egyesület stabil működésének - és az ehhez szükséges anyagi erőforrásoknak - további biztosítása.

- A pártolótagsági intézményt rendszeressé tenni és még szorosabb együttműködést kialakítani azokkal a vállalkozásokkal és magánszemélyekkel, akik tudják és akarják is támogatni - anyagiakkal is - egyesületünket.

- Járőrszolgálatainkat a már megkezdettek szerint továbbra is állandó rendszerességgel fenntartani és ezek minőségét tovább növelni. A már kialakulóban lévő járőrözési stratégiával és taktikával - a rendőrséggel és a környező települések polgárőrségeivel is összehangolva - kiemelt figyelmet fordítani térben és időben a veszélyeztetett területekre, településrészekre.

- Folytatni és még aktívabbá tenni részvételünket a falu által szervezett, illetve a települést érintő rendezvényeken, eseményeken.

- Az átadásra került Közbiztonsági Központ munkájában való részvétel és a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése.

- Folytatni a már megkezdett személyes bűnmegelőzési felvilágosító tevékenységet és aktív segítségnyújtást, emellett az internet (honlap, facebook, blog) adta lehetőségeket is még jobban kihasználva.

- Hatékonyan részt venni a gyermek- és fiatalkorúak védelmében. Az iskola, játszótér körzetében a gyermekek sérelmére irányuló bűncselekmények és balesetek megelőzésére kiemelt figyelmet fordítunk, különös tekintettel a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, valamint a gyermek- és fiatalkorúak - közrendet és közbiztonságot esetlegesen veszélyeztető - csoportosulásaira.

- Ugyancsak nagy hangsúlyt kell fektetünk a helyi ifjúság nevelésére és ezért törekszünk alkalmanként segítőként a polgárőr tevékenység végzésébe is bevonni őket. Ennek köszönhetően már több fiatal vett részt a különböző rendezvénybiztosításokban és így megismerte a tevékenységünket is. Ezzel is próbáljuk őket a felelősségre szoktatni, valamint az arra rátermett fiatalokból az utánpótlást kiépíteni és szervezni.

- Elérni, hogy a SZEM (SZomszédok Egymásért Mozgalom) szervezetten és tudatos formában beinduljon a településen a polgárőrség vezetésével és koordinálásával.

- Tovább javítani egyesületünk hivatalos működésén.

- A központi és közös rendőrségi, illetve polgárőrségi akciókban még aktívabban szerepet vállalni, valamint adott esetben szeretnénk ezek tevékeny kezdeményezői is lenni.

A közgyűlésen elhangzottak alapján továbbra is fő feladat a Polgárőrség elérhetőségi módjainak bővítése, valamint az új „arculat” továbbfejlesztése. A folyamatos és rendszeres polgárőr szolgálat megszervezése és fenntartása alapvető cél és feladat a jövőben is. Ebben nagy segítség lesz a 2013-ban átadásra került "Közbiztonsági központ" (Szemők B. tér) épülete és abban a rendőrséggel - körzeti megbízottal - közös elhelyezés megteremtése, valamint a térfigyelő kamerarendszer és annak az itt elhelyezésre került központjának kiépítése.

Továbbra is kiemelten fontos a Rendőrséggel, az ismételten megkötött együttműködési megállapodáson alapuló szoros, napi kapcsolatot és a közös szolgálatok megszervezése és a közös járőrszolgálatok folytatása. Emellett hasonlóan fontos feladat a már megkötött együttműködési szerződések alapján a környező települések hasonló szervezeteivel való szoros együttműködés és közös tevékenység.

A polgárőr egyesület elnöksége a lehetőségek szerint továbbra is mindent elkövet annak érdekében, hogy az egyesület, amely közhasznú szervezet, képes legyen a különböző támogatások befogadására, valamint pályázati összegek elnyerésére.
Kiemelt feladat, hogy a településen működő és üzemelő vállalkozások nagy része, illetve minél több magányszemély is "pártoló tag" legyen és ezzel is támogassák a lehetőségeikhez képest a község közbiztonságának további erősítését.

Fontos feladat a tagtoborzás és az egyesület létszámának bővítése, amely elengedhetetlen a szolgálatok zavartalan megszervezése és ellátása érdekében.

Az elkövetkező időszakra vonatkozó főbb tervek:

- „Egy rendőr - egy polgárőr" közterületi közös/vegyes-járőr szolgálati forma rendszeressé tétele.

- „Polgárőr Ügyelet” - ahol a helyi lakosok, állampolgárok megtehetik bejelentéseiket és segítséget kérhetnek telefonon, e-mailben, ill. igény szerint személyesen is.

- „Posztos Polgárőr" szolgálat - a település központjában, kritikus időkben napközbeni jelenlétünk kedvező visszhangot válthat ki, növeli a biztonságérzetet.

- A szomszédos települések polgárőrszervezeteivel a kapcsolat ismételt felvétele és együttműködés kidolgozása. „Mobil Polgárőr Szolgálat" kialakítása, a szomszédos települések hangolják össze a polgárőr szolgálatokat, ezzel segítenénk, egészítenénk ki egymást. Közösen szerveznénk „Mobil Polgárőr Szolgálatot” és visszatérően járőröznénk egymás településein.

- Fel kell mérni, és ha erre igény, illetve fogadókészség van, az egyesület szervezze meg a „Szomszédok Egymásért Mozgalmat (SZEM)", a szomszédsegítés rendszerét.

- „Egy iskola - egy polgárőr mozgalom" – más települések eddigi tapasztalatait felhasználva a polgárőrök vegyenek részt a tanulók bűn-, és baleset-megelőzési célú felkészítésében.

        Egy követendő példa lehet - ISKOLAI PROGRAMOK (Zuglói Polgárőr Egyesület - YouTube videó)

- Az egyedül élő idős embereket, illetve a nyugdíjas klub rendezvényeit a polgárőrök lehetőleg rendszeresen keressék fel, beszélgessenek el velük, végezzenek bűnmegelőzési felvilágosító munkát és igény szerint nyújtsanak segítséget is nekik.

- Igény szerint ismételten „Bűnmegelőzési lakossági fórumot" szervezni, ahol a rendőrség szakemberei, a település vezetői és a lakosság a település közbiztonsági problémáit értékelhetik, elemezhetik, így a további polgárőr szolgálatot ezen megszerzett információk alapján lehet fejleszteni, bővíteni és ellátni.

A polgárőrök képzését, önképzését is meg kell oldani. Elengedhetetlen bizonyos alapvető ismeretek megléte a törvényes szolgálatellátáshoz.


 

Várjuk minden tenni akaró, településünk és annak lakói iránt felelősséget érző lakos jelentkezését
a Gombai Polgárőr Egyesület soraiba!
"Tegyünk egymással, önmagunkért és egymásért!"

 


Kedves Gombaiak!

PingponGomba facebook oldalaA Gombai Polgárőr Egyesület "védnöksége" alatt és szervezésében keressük, illetve hívjuk azon vállalkozó kedvű és ping-pongozni szerető személyeket, akiknek lenne kedve kicsit "ütögetni". Elvileg kedd és csütörtök kora este (18:00 óra tájban), valamint szombat délután (16:00 óra tájban) találkozunk a Civilházban játszani, illetve előzetes egyeztetés után ettől eltérő időben (hétvégén és ünnepnapokon) is van rá lehetőség.

Aki úgy gondolja, csatlakozna, kérjük, jelentkezzen elérhetőségeinken:

facebook oldalunkon,
a polgarorseg@gomba.hu email címen, vagy
ügyeleti telefonszámunkon: 06-30-725-50-79

   
 
                                                                                                 Ütőre fel!

Rendőrségi elismerést kaptunk

2014. április 23-án tartották a Monori Rendőrkapitányságon az illetékességi területén tevékenykedő 17 polgárőr egyesület 2013-as évben végzett munkájának értékelését.
Minden egyesület becsülettel teljesítette önként vállalt feladatát, de 2 egyesület külön is dicséretben és emlékplakett elismerésben részesült kiemelkedő tevékenysége miatt.

A Monori Polgárőr Egyesület és a Gombai Polgárőr Egyesület kapta meg ezeket az elismeréseket. Köszönjük.

   

Várjuk minden tenni akaró, településünk és annak lakói iránt felelősséget érző lakos jelentkezését
a Gombai Polgárőr Egyesület soraiba!

JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS!
(a fenti "Felhívásra" kattintva tudhatja meg, hogyan lehet polgárőr, ill. hogy támogathat minket)

"Tegyünk egymással, önmagunkért és egymásért!" 

 Gombai Polgárőr Egyesület                                                                 

A Gombai Polgárőr Egyesület 2012. novemberében volt 15 éves.
Az Egyesület 2013-ban ünnepelte meg
- méltó keretek között és más örömteli eseményekkel is összekapcsolva - ezt az évfordulót.
Ehhez kapcsolódóan 2013 augusztus végén került sor több programra is.
"2013.08.31. 13:00 Bűnmegelőzési és Kataszrófavédelmi bemutatók", valamint
ezt megelőzően 2013.08.29-én 16:00-kor került sor a "Bűnmegelőzési központ" átadására is.
 RÁDIÓ P, A POLGÁRŐR RÁDIÓ. - THE VOICE OF THE HUNGARIAN AUXILIARY POLICE –
 

 

 

Free Weather Widget
YoWindow.com yr.no