2014. november 27-én hivatalosan is megalakult a Gombai "Szurdik" Önkéntes Települési Mentőcsoport.

A mentőcsoport "rendszerbeállító" és minősítő gyakorlata 2015. április 17-én délután került lebonyolításra.

Az elképzelt veszélyhelyzet az alábbi volt:
"Az elmúlt napokban rendkívül kiterjedt mediterrán ciklon érte el a Kárpát-medencét. A ciklon hatására több napos, jelentős mennyiségű csapadékkal járó esőzés alakul ki Magyarországon. Az ország középső részén, "N" év április 16 - 17 - 18-án rekord mennyiségű csapadék várható. Ebből eredően fel kell készülni, különösen a villámárvíz által veszélyeztetett helyeken a lakosság és az anyagi javak megóvására.
A Pest Megyei Védelmi Bizottság a HVB-k részére készenlétet rendelt el. A Monori Járás területén készenlétbe helyezte a települések polgári védelmi erői közül a műszaki és lakosságvédelmi egységek állományát, valamint kezdeményezte az önkéntes mentőszervezetek, "KŐHÍD" mentőcsoport és "SZURDIK" mentőcsoport készenlétbe helyezését."

"Tisztelettel és büszkén jelentem, a gombai "Szurdik" Települési Önkéntes Mentőcsoport minősítő és rendszerbeállító gyakorlata sikeresen és eredményesen lezajlott 2015. 04. 17-én délután.
A csoportunk megkapta a megfelelő minősítést, így a monori, dabasi és vecsési járásban elsőként alakultunk meg települési önkéntes mentőcsoportként. Nagy tisztelettel köszönöm a mentőcsoport minden tagjának a nagyon komoly és felelősségteljes munkát, ami ráadásul jelen helyzetben nem is volt túl könnyű.
Külön köszönöm a "Kisszurdik" mentőcsoport ifjúsági tagozat minden tagjának a kiemelkedően példás és szakszerű, lelkes tevékenységét.
Büszke vagyok mindannyitokra!
Mától Gombának hivatalosan is van önkéntes mentőcsoportja."
- Kósa Attila SZURDIK TMCS pk.


Ide kattintva látható  a fotógaléria a gyakorlatról.

A sikeres gyakorlat és vizsga után kerül majd sor a csoport csatlakozására a katasztrófavédelem hivatalos rendszeréhez és akkortól leszünk riaszthatók, illetve bevethetők éles helyzetekben is.
Külön köszönjük a több, mint 20 fő gombai lakos önkéntes csatlakozását, illetve részvételét, és bízunk benne, hogy nem lesz sok "munkánk".
Szintén köszönjük a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vezetőjének, Tűzoltóparancsnokának és helyettesének, valamint polgári védelmi felügyelőjének, illetve minden munkatársának jelenlétét, az eddigi és a jövőbeni segítségét is.


GOMBA -Települési Önkéntes Mentőcsoport

Tisztelt Gombai Lakosok!

                                                                                                                                                   

A katasztrófavédelem a tűzoltóság és a polgári védelem összevonásával alakult meg Magyarországon 2000. január 1-jén.
Alapvető feladata az emberi élet megóvása, ezáltal a lakosságvédelem.
Feladata egyfelől a természeti, illetve civilizációs tényezők hatására kialakulható veszélyhelyzetek felszámolására rendelt, vagy az abban közreműködő szervek, szervezetek ilyen jellegű tevékenysége segítésében és koordinálásában való részvétel, másfelől az ezen események megelőzése területén, valamint az eredeti helyzet visszaállítását célzó felkészítési, lakosságvédelmi, szervezési, tervezési, hatósági, ellenőrzési területen jelentkező feladatok végzése.

Az elmúlt években, az országban és járásunkban is bekövetkezett katasztrófák, illetve veszélyhelyzetek elemzése során bebizonyosodott, hogy a kárfelszámolásra és mentésre létrehozott állami, önkormányzati szervek személyi és technikai eszköz állománya nem minden esetben elegendő. Természetesen vannak olyan feladatok, amelyeket az elsődleges beavatkozó szervek alaprendeltetésükből adódóan ellátnak (pl. a tűzoltás és műszaki-mentés fő letéteményesei a hivatásos tűzoltóságok), de hosszan elhúzódó kárfelszámolási munkálatokat (árvízek, villámvizek elleni védekezés, viharkárnál épületek bontása, fóliázása) nem tudnak elvégezni, mert a területvédelem feladatai, és az azonnali beavatkozási kötelezettség ezt nem teszi lehetővé.

A megújult katasztrófavédelmi rendszerben az egyik fontos cél az, hogy a hivatásos szakemberek munkáját egyre több önkéntes segítse, elsősorban a polgári védelmi szolgálat területén. Az új típusú mentőcsoportok vállalt feladata az adott járás területén a hivatásos szervekkel együttműködve megakadályozni a katasztrófákkal járó károk kialakulását, vagy ha ez nem lehetséges, tevékenyen részt venni azok felszámolásában.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény lehetővé tette önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozását, így a járási mentőcsoportok megalakításának is van jogszabályi alapja. Ebből kiindulva felvetődött az igény, hogy a karitatív szervezetek, az önkéntes szerveződések és szervezetek, továbbá a gazdálkodó szervek integrálásával a Megyei Védelmi Bizottságok Elnökének egyetértésével, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakmai irányításával, igazodva a 2013. január 01-től bevezetett közigazgatási struktúrához, járási mentőcsoportok kerüljenek megalakításra. Ezek a mentőcsoportok elsősorban saját járásuk területén belül alkalmazhatók, de szükség esetén a szomszédos járásokban, illetve Pest megye területén és Magyarország bármely részén, segítségnyújtási feladatokban is közreműködhetnek.

A járási mentő szervezetek állománya kizárólag önkéntes jelentkezés útján áll össze.
A feladatuk elsősorban az adott járás területén jelentkező azonosított kockázatok és veszélyek elleni védekezésben való részvétel, de ez nem zárja ki, hogy az egyes mentőcsoportba betagozódjanak az adott területen tevékenykedő speciális képességekkel bíró civil és gazdálkodó szervezetek is.
A jogszabály alapján a létrehozott polgári védelmi szervezetek készenlétbe helyezési ideje 12 és 24 óra, de azonnali beavatkozást igénylő eseményeknél alkalmazási idejük nem elégséges, ezért a járási mentőcsoportok 3-6 órás készenléti idővel kerülnek megszervezésre.

Ennek megfelelően a Monor-i Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezésében és irányítása alatt alakult már meg a:

Dabasi - "Dabas" Járási Mentőcsoport;
Gyáli - "Gyál" Járási Mentőcsoport;
Monori - "Strázsa" Járási Mentőcsoport;
Vecsési - "Vecsés" Járási Mentőcsoport.

Csatlakozva ehhez a szervezeti formához és tevékenységhez
a Gombai Polgárőr Egyesület szervezésében és kezdeményezésére megalakítjuk a

Gombai Települési Önkéntes Mentőcsoport-ot.

Ennek érdekében felhívjuk minden érdeklődő és tenni akaró gombai lakos figyelmét és egyben kérjük is Őket, hogy jelentkezzenek.

Hasonlóan a járási mentőcsoportok felépítéséhez, amelyben:
a) Vezetés, irányítás
b) Műszaki kárelhárítás
c) Kutatás-mentés
d) Egészségügyi feladatok
e) Logisztika
található, a gombai települési önkéntes mentőcsoportot is ilyen tevékenységek végrehajtása érdekében alakítjuk ki.

A csoport alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (katasztrófavédelem, mentőszolgálat, stb.) erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt a lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.

Várjuk tehát a polgárőrök mellé azon állampolgárok jelentkezését, akik a fenti tevékenységekben tudnak szükség esetén a település érdekében tevékenykedni.
(Így különösen szeretnénk, ha a településen lakó, volt (nyugállományú) rendőr, katona és tűzoltó bajtársak is csatlakoznának, illetve minden olyan települési lakos, aki elhivatottságot érez ehhez, valamint megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik. Fontos egészségügyi, különösen elsősegély-nyújtási ismeretekkel rendelkezők jelentkezése is.)

Az érdeklődök és a mentőcsoportban részt venni szándékozó személyek jelentkezését várjuk az elérhetőségeinken.